Handball on the way in the goalnet inside a handball arena.

Innkalling til årsmøte!

Til medlemmene i Tastavarden Håndballklubb 

22.02.2023 

Innkalling til årsmøte i Tastavarden Sesong 2022/2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tastavarden Håndbalklubb.  

Årsmøtet avholdes 23.03.2023 kl 19:00 i Tastarustå Idrettshall.     

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 mars til styret@rogjen.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via spond. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tastavarden HK  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tastavarden Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tastavarden Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Julie Vold kontaktes på 406 20 649 eller leder@tastavardenhk.no  

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret   

 

 

 

987A1101-1600x960

Sesong 2021/2022

leon-0K7GgiA8lVE-unsplash-scaled-1920x960

Ledig Prosjekt Stilling – Vi søker idrettskonsulent!

20210611_163438-scaled-1920x960

Håndball handler om samhold!